bir açıda ne demek?

 1. (en)Slantingly

slantingly

 1. Bir açıda

bir açida ilerle

 1. (en)Proceed at an angle

bir abam var atarım, nerede olsam yatarım

 1. Tek başına yaşayan bir kimse, sorumluluğunda başkaları olmadığı için rahat hareket eder.

açı

 1. Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarı doğru arasındaki açıklık.
 2. Görüş, bakım, yön, anlayış biçimi
 3. Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim, zaviye.
 4. Ortak bir noktadan (köşe) çıkan iki yarıdoğrunun (kıyı) oluşturduğu uzambiçim.
 5. Ortak bir noktadan çıkan iki yarıdoğrudan birinin ötekisinin üstüne çakışması için yaptığı dönmenin niceliği.
 6. Ortak bir doğrudan geçen iki yarıdüzlemin oluşturduğu uzambiçim.
 7. Ortak bir doğrudan geçen iki yarıdüzlemden birinin ötekisinin üstüne çakışması için yaptığı dönmenin niceliği.
 8. (Bak: Zaviye)
 9. (en)Angle.
 10. (fr)Angle

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bir açida ilerlebir abam var atarım, nerede olsam yatarımbir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardırbir adama kırk gün ne dersen o olurbir ağaçta gül de biter, diken debirbir ağaçtan okluk da çıkar, bokluk dabir ağız dolusubir ağızdanbir ağızdan çıkıp yayılırbibi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il veraseaçıaçı karşı açıaçı çekimiaçı fonksiyonuaçı freze bıçağıaç acınaaç açaç aç ile yatınca arada dilenci doğaraç açık kalmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın