dörttebirlik ne demek?

  1. Bir dağılımın toplam sıklığını dört eşit parçaya bölen değişken değerlerinden her biri. Birincisi altdörttebirlik, ikincisi ortanca, üçüncüsü üstdörttebirlik olarak bilinir.
  2. (en)Quartile.

dörttebirlik çarpıklık ölçüsü

  1. Bir sıklık dağılımının çarpıklık derecesini dörttebirliklere dayanarak veren ölçü. Alt dörttebirlik (…) olur.
  2. (en)Quartile measure of skewness.

dörttebirlik sapma

  1. Alt ve üst dörttebirlikler arasındaki çıkarıma dayalı bir yayılma ölçüsü.dörttebirlik sapma, (…) ile verilir, anlamdaş yarı-dörttebirlikler genişliği.
  2. (en)Quartile deviation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dörttebirlik çarpıklık ölçüsüdörttebirlik sapmadörttebirlikler genişliğidörtte birdörtte bir sapmadörtte bir zenci melezidörtte birlik bölümdörtte üçlük
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın