dörttebirlikler genişliği ne demek?

  1. Alt ve üst dörttebirlikler arasındaki çıkarım. Betimsel istatistikte yalın bir yayılma ölçüsüdür.
  2. (en)Interquartile range.

dörttebirlik

  1. Bir dağılımın toplam sıklığını dört eşit parçaya bölen değişken değerlerinden her biri. Birincisi altdörttebirlik, ikincisi ortanca, üçüncüsü üstdörttebirlik olarak bilinir.
  2. (en)Quartile.

dörttebirlik çarpıklık ölçüsü

  1. Bir sıklık dağılımının çarpıklık derecesini dörttebirliklere dayanarak veren ölçü. Alt dörttebirlik (…) olur.
  2. (en)Quartile measure of skewness.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dörttebirlikdörttebirlik çarpıklık ölçüsüdörttebirlik sapmagenişliğindegenişlikgenişlik ayarıgenişlik ayarı düğmesigenişlik derecesigenişlegenişlemegenişleme aksiyomugenişleme hızıgenişleme patikası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın