bir ne demek?

 1. Sayıların ilki.
 2. Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı.
 3. Bu sayı kadar olan.
 4. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).
 5. Tek.
 6. Beraber.
 7. Eş, aynı, bir boyda.
 8. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.
 9. Kuyu. (Osmanlıca'da yazılışı: bi'r)
 10. Yıldırım. Bulutdan buluta veya bulutdan yere elektrik boşanması.
 11. (en)Single.
 12. (en)Some.
 13. (en)Mono-.
 14. (en)Uni-.
 15. (en)Unique.
 16. (en)Sole.
 17. (en)The same.
 18. (en)Owned in common.
 19. (en)United.
 20. (en)Such.
 21. (en)Only.
 22. (en)Certain.
 23. (en)Identical.
 24. (en)Indifferent.
 25. (en)Solitary.
 26. (en)Stands for Bureau of Internal Revenue and is in charge of collecting all internal taxes.
 27. (en)British Institute of Radiology.

bir abam var atarım, nerede olsam yatarım

 1. Tek başına yaşayan bir kimse, sorumluluğunda başkaları olmadığı için rahat hareket eder.

bir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardır

 1. Iyilik küçük de olsa unutulmaz.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bir abam var atarım, nerede olsam yatarımbir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardırbir açıdabir açida ilerlebir adama kırk gün ne dersen o olurbir ağaçta gül de biter, diken debir ağaçtan okluk da çıkar, bokluk dabir ağız dolusubir ağızdanbir ağızdan çıkıp yayılırbibi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il verase
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın