dörttebirlik çarpıklık ölçüsü ne demek?

 1. Bir sıklık dağılımının çarpıklık derecesini dörttebirliklere dayanarak veren ölçü. Alt dörttebirlik (…) olur.
 2. (en)Quartile measure of skewness.

dörttebirlik

 1. Bir dağılımın toplam sıklığını dört eşit parçaya bölen değişken değerlerinden her biri. Birincisi altdörttebirlik, ikincisi ortanca, üçüncüsü üstdörttebirlik olarak bilinir.
 2. (en)Quartile.

dörttebirlik sapma

 1. Alt ve üst dörttebirlikler arasındaki çıkarıma dayalı bir yayılma ölçüsü.dörttebirlik sapma, (…) ile verilir, anlamdaş yarı-dörttebirlikler genişliği.
 2. (en)Quartile deviation.

çarpıklık

 1. Çarpık olma durumu, eğrilik
 2. Bir tahtanın, tablanın ya da işin yüzey düzgünlüğünün bozulması hali.
 3. Dağılımın simetrik olup olmadığına bakan bir ölçüm.
 4. Bir dağılımın, bakışımlı durumdan ya da aritmetik ortalama çevresindeki dengeden uzaklaşma eğilimi göstermesi.
 5. (en)Warp.
 6. (en)Crookedness.
 7. (en)Deformity.
 8. (en)Distortation.
 9. (en)Skew.
 10. (en)Distortion.

ölçü

 1. Ölçüt.
 2. Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan.
 3. Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi
 4. Ölçme sonucu bulunan rakam.
 5. Belirlenmiş boyut.
 6. Değer, itibar
 7. Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu.
 8. Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.
 9. Basınç, sıcaklık, akışkan düzeyi, aralık gibi nicelikler ölçen özel aygıt.
 10. (en)Measure.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dörttebirlikdörttebirlik sapmadörttebirlikler genişliğidörtte birdörtte bir sapmadörtte bir zenci melezidörtte birlik bölümdörtte üçlükçarpıklıkçarpıklık mastarıçarpıklaşmaçarpıklaşmakçarpıklaştırmaçarpıklaştırmakçarpıkçarpık ayakçarpık bacaklarçarpık bacaklıçarpık bacaklı buzağı hastalığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın