dörttebirlik sapma ne demek?

 1. Alt ve üst dörttebirlikler arasındaki çıkarıma dayalı bir yayılma ölçüsü.dörttebirlik sapma, (…) ile verilir, anlamdaş yarı-dörttebirlikler genişliği.
 2. (en)Quartile deviation.

dörttebirlik çarpıklık ölçüsü

 1. Bir sıklık dağılımının çarpıklık derecesini dörttebirliklere dayanarak veren ölçü. Alt dörttebirlik (…) olur.
 2. (en)Quartile measure of skewness.

dörttebirlik

 1. Bir dağılımın toplam sıklığını dört eşit parçaya bölen değişken değerlerinden her biri. Birincisi altdörttebirlik, ikincisi ortanca, üçüncüsü üstdörttebirlik olarak bilinir.
 2. (en)Quartile.

sapma

 1. Serbest bir mıknatıslı iğnenin denge konumundayken gösterdiği doğrultudan geçen düşey düzlemle, bulunulan noktasının meridyen düzlemi arasındaki açı.
 2. Bir ışının saydam bir biçmeden geçtikten sonraki doğrultusu arasında oluşan açı.
 3. Bazı kelimelerin kurallara göre almaları gereken biçimlerden uzaklaşması durumu: Ben-ge > bene yerine bana, sen-ge > sene yerine sana olması gibi.
 4. Sapmak işi.
 5. (en)Turnabout.
 6. (en)Divergence.
 7. (en)Turning.
 8. (en)Turning to.
 9. (en)Turning into.
 10. (en)Swerving.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dörttebirlik çarpıklık ölçüsüdörttebirlikdörttebirlikler genişliğidörtte birdörtte bir sapmadörtte bir zenci melezidörtte birlik bölümdörtte üçlüksapmasapma açısısapma bobinisapma dalgasısapma distorsiyonusapma komutusapma oranısapma soğurmasısapma üstikileri ortalamasısapma variancesapsap açısısap arılarısap biçiminde kanserli dokusap çekmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın