birli eklem ne demek?

 1. Bir tek önermeden yeni bir önerme kurmaya yarayan yöneten deyim. || Dizimsel türü: p/p. Krş. birli geçerlilik eklemi, birli çelişirlik eklemiş değilleme eklemi, birli evetleme. Örn. (değilleme eklemi).
 2. (en)1-place connective.
 3. (fr)Connecteur à 1-place

birli evetleme

 1. Bk. evetleme.

birli bağıntı

 1. Küme ya da öbek.

eklem

 1. Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal.
 2. İki nesnenin birleştiği yer.
 3. İskelet sistemini oluşturan, iki yada daha fazla kemiğin birbirne eklendiği kısım.
 4. Oynak
 5. İskelet sistemini oluşturan kemikler arasındaki işlevsel bağlantıyı sağlayan ögeler, artikulasyo.
 6. (en)Articulatio.
 7. (en)Connective.
 8. (en)Articulation.
 9. (en)Arthrosis.
 10. (en)Knuckle.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

birli evetlemebirli bağıntıbirli çekirdek açık önermebirli çelişirlik eklemibirli geçerlilik eklemibirlibirli göstericibirli islembirli kökbirli öznitelikbirlbirlemebirlemekbirlenmebirlenmekeklemeklem ağrılı ateşli bulaşıcı hastalıkeklem ampütasyonueklem ayçasıeklem ayçası kireçlenmesieklem ayçası yırtığıeklem bacaklılareklem bacaklılar bilimieklem bilimieklem boşluğuekleekle okueklefeklektikeklektik metod
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın