birlenme ne demek?

 1. Tek duruma gelme.

tek

 1. Eşi olmayan, biricik, yegâne
 2. Birbirini tamamlayan veya aynı türden olan nesnelerden her biri
 3. Bir kadeh içki.
 4. Önüne getirildiği cümleye istek ve özlem kavramı katar.
 5. Yalnızca.
 6. Hiç, hiçbir
 7. İki ile bölünemeyen (sayı).
 8. Sessiz, hareketsiz, uslu.
 9. Biricik, eşi olmayan.
 10. Koşma, seğirtme.

birlenmek

 1. Tek duruma getirilmek, tek kılınmak.
 2. Tekleşmek, tek olmak.
 3. Teferrüt etmek.
 4. (en)To stand out from others.

birleme

 1. Tanrı'nın birliğini dile getirme, tevhit.
 2. Bir etme, tek duruma getirme.
 3. (Bak: Tevhid)
 4. (en)Union, uniting.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

birlenmekbirlemebirlemekbirlerbirleşbirl
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın