eklektik ne demek?

  1. Seçmeci.
  2. Farklı fikirlerden kendisine göre en iyilerini seçen.
  3. (en)Eclectic.

eklektik metod

  1. Bk. seçmeci yöntem

eklektisizm

  1. farklı sanatsal dizgelerden alınan öğelerin yeni bir dizge içinde yeniden kullanılması eylemi. sanatta farklı çağ ve üsluplardan seçilip devşirilen öğelerin yeni bir tasarım ya da ürün oluşturmak için ele alınması olgusunu ifade eder. bu durum 19. yüzyılda çok yaygın biçimde görülür. bununla birlikte, eklektisizm bir üslup değil, bir davranış biçimi olarak değerlendirilmelidir. ancak, farklı eklektisist üsluplardan söz edilebilir. bu üslupların hepsinde davranış biçimi ortak olduğu halde, biçim malzemesinin devşirildiği çağ ya da üslup ve bunların yeniden düzgeleştirilişi farklıdır.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eklektik metodeklektisizmeklektizmekleekle okueklef
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın