eklektik metod ne demek?

 1. Bk. seçmeci yöntem

seçmeci yöntem

 1. -Türlü yöntemlerden yararlanma düşüncesine dayanan ve birleştirici bir anlayışı yansıtan yöntem. 2- Gerekseme ve zorunluklar karşısında çoğunlukla yabancı dil öğretiminde baş vurulan, türlü yöntemlerin özelliklerini taşıyan karma yönteme verilen ad. 3- Resim-iş eğitiminde hem yol göstermeye hem de serbest anlatıma eşit derecede önem veren öğretim yöntemi.
 2. (en)Eclectic method.

eklektik

 1. Seçmeci.
 2. Farklı fikirlerden kendisine göre en iyilerini seçen.
 3. (en)Eclectic.

eklektisizm

 1. farklı sanatsal dizgelerden alınan öğelerin yeni bir dizge içinde yeniden kullanılması eylemi. sanatta farklı çağ ve üsluplardan seçilip devşirilen öğelerin yeni bir tasarım ya da ürün oluşturmak için ele alınması olgusunu ifade eder. bu durum 19. yüzyılda çok yaygın biçimde görülür. bununla birlikte, eklektisizm bir üslup değil, bir davranış biçimi olarak değerlendirilmelidir. ancak, farklı eklektisist üsluplardan söz edilebilir. bu üslupların hepsinde davranış biçimi ortak olduğu halde, biçim malzemesinin devşirildiği çağ ya da üslup ve bunların yeniden düzgeleştirilişi farklıdır.

metod

 1. Yöntem
 2. Usul; tarz; belli bir işe ulaşmak ve iyi sonuç elde etmek için izlenen yol; yöntem
 3. Usul, kaide, yol, sistem
 4. Bkz. metot
 5. Bir neticeye ulaşmak için takib edilen fikir yolu
 6. (en)Method.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eklektikeklektisizmeklektizmekleekle okueklefmetodmetodikmetodik nekropsi yöntemimetodistmetodist vaizmetodizmmetodlu düzenlememetodlulukmetodolojimetodolojikmetoclopramidemetmet cezirmet dalgasımet halinde olmakmet ve cezre ait
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın