birli kök ne demek?

 1. Bkz. Kök.

birli bağıntı

 1. Küme ya da öbek.

birli çekirdek açık önerme

 1. Birli yüklem olan F gibi bir değişmez ile x gibi bir değişkenden oluşan Fx biçimindeki birli açık önerme.

kök

 1. Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm.
 2. Süsende olduğu gibi yer üstüne sap çıkaran çok yıllık yer altı gövdesi.
 3. Bazı şeylerde dip bölüm.
 4. Köküyle ve sapıyla çıkarılan bitkilerde tane.
 5. Dip, temel, esas
 6. Kaynak, köken
 7. Bir kimseyi bir yere bağlayan manevi temel güçlerin bütünü.
 8. Kelimenin her türlü ekler çıkarıldıktan sonra kalan anlamlı bölümü: Yaptırmak kelimesinde kök, yap- bölümüdür.
 9. Sazı kurmaya yarayan burgu, kulak.
 10. Sap.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

birli bağıntıbirli çekirdek açık önermebirli çelişirlik eklemibirli eklembirli evetlemebirlibirli geçerlilik eklemibirli göstericibirli islembirli öznitelikbirlbirlemebirlemekbirlenmebirlenmekkökkök açınığı veya köksel açınıkkök almakök anlamkök aoristikök ayaklılarkök bacaklılarkök basıncıkök bilgisikök birincisiköbürgeköçeköçekköçek havasıköçekçe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın