birli geçerlilik eklemi ne demek?

 1. Verilen bir önermeden D değerinde bir önerme oluşturan birii doğrusal eklem. Doğruluk çizelgesi:
 2. (en)Place tautology-connective.
 3. (fr)Connecteur de tautologie à 1- place

birli

 1. İskambil, domino vb. oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as.
 2. Bk. tekli (II)
 3. (en)Unary.

birli bağıntı

 1. Küme ya da öbek.

geçerlilik

 1. Geçerli olma durumu, geçerlik.
 2. Bir kavramın, bir yargının, mantık veya anlamı ve değeri bakımından onaylanabilir olması.
 3. Bir kavramın, bir yargının mantık ya da değer kuramı (anlamı ve değeri) bakımından onaylanabilir olması. // Felsefe kavramı olarak Lotze ve Güney-Batı Alman Kantçı Okulunca (Windelband - H. Rickert) idelerin, doğruların, değerlerin "varlık-biçimi"ni belirtmek için kullanılmıştır: Bunların bir yandan bir özne için geçerli, yani bağlayıcı (zorunlu) olmaları, öte yandan da gerektirdikleri olgusal onaylamadan bağımsız, nesnel olarak geçerli olmaları gerekir. Lotze için doğrular, ister yalnızca düşünülmüş olsunlar, ister herhangi bir yerde gerçekleştirilmiş olsunlar, aynı ölçüde geçerlidirler. Güney-Batı Alman Felsefe Okulunda; gerçi doğru (mantık), iyi (ahlâk) ve güzel (sanat) değerlerinin saltgeçerlilikleri vardır, ancak gerçeklikleri yoktur.
 4. (en)Legality.
 5. (en)Validity.
 6. (en)Currency.
 7. (en)Effectiveness.
 8. (en)Availability.
 9. (en)Soundness.
 10. (en)Force.

eklem

 1. Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal.
 2. İki nesnenin birleştiği yer.
 3. İskelet sistemini oluşturan, iki yada daha fazla kemiğin birbirne eklendiği kısım.
 4. Oynak
 5. İskelet sistemini oluşturan kemikler arasındaki işlevsel bağlantıyı sağlayan ögeler, artikulasyo.
 6. (en)Articulatio.
 7. (en)Connective.
 8. (en)Articulation.
 9. (en)Arthrosis.
 10. (en)Knuckle.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

birlibirli bağıntıbirli çekirdek açık önermebirli çelişirlik eklemibirli eklembirli evetlemebirli göstericibirli islembirli kökbirli öznitelikbirlbirlemebirlemekbirlenmebirlenmekgeçerlilikgeçerlilik eklemigeçerlilik sonugeçerliliği kalkmışgeçerliliği kalmamış kanungeçerliliğini kaybetmemişgeçerliliğini kaybetmeyen emirgeçerliliğini yitirmekgeçerligeçerli adıgeçerli adresgeçerli anahtargeçerli anlaşmageçerlemegeçerlemekgeçerletmegeçerletmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın