birlenmek ne demek?

  1. Tek duruma getirilmek, tek kılınmak.
  2. Tekleşmek, tek olmak.
  3. Teferrüt etmek.
  4. (en)To stand out from others.

birlenme

  1. Tek duruma gelme.

birleme

  1. Tanrı'nın birliğini dile getirme, tevhit.
  2. Bir etme, tek duruma getirme.
  3. (Bak: Tevhid)
  4. (en)Union, uniting.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

birlenmebirlemebirlemekbirlerbirleş
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın