birli gösterici ne demek?

 1. Çeşitli boylardaki filmlerden yalnız birini oynatabilen gösterici.
 2. (en)Monofilm.
 3. (al)Einbandprojektor
 4. (fr)Monofilm, projecteur pour un format, appareil de projection pour un format

birli

 1. İskambil, domino vb. oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as.
 2. Bk. tekli (II)
 3. (en)Unary.

birli bağıntı

 1. Küme ya da öbek.

gösterici

 1. Gösteri yapan kimse, nümayişçi.
 2. Fotoğraf, film vb.ni bir yüzeye yansıtmaya yarayan araç, projektör.
 3. Sayısal veriden elde edilen içeriği göstermek amacıyla kullanılan programlar.
 4. Filmlerini görüntülüğe yansıtarak izlenmesini sağlayan aygıt. (Göstericiler, film boylarına göre, 8 mm'den 70 mm'liklere kadar değişir; ancak hepsinin ortak özelliği, alıcının çözümlediği devinimin bireşimini gerçekleştirerek bu devinimi doğal biçimiyle vermektir. Birgöstericinin başlıca bölümleri şunlardır:göstericide kullanılacak filmin takıldığı verici makara bölümü ile bu filmin gösterim sırasında sarıldığı alıcı makara; filmin aralı devinimini sağlayan düzenek; filmin bu aralı devinim sırasında önünde durakladığı pencere ve bu duraklama sırasında düzenli aralıklarla ışık kaynağı ile film arasına girerek ışığı açıp kapayan örtücü; filmin, ses bölümünde düzgün devinimini sağlayan düzenek; ses bölümü (okuma bölümü);gösterici ışıtacı (ışık kaynağı);gösterici merceği).
 5. (en)Indicative.
 6. (en)Projector.
 7. (en)Indicator.
 8. (en)Projector projektör.
 9. (en)Demonstrator.
 10. (en)Rioter.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

birlibirli bağıntıbirli çekirdek açık önermebirli çelişirlik eklemibirli eklembirli evetlemebirli geçerlilik eklemibirli islembirli kökbirli öznitelikbirlbirlemebirlemekbirlenmebirlenmekgöstericigösterici ayağıgösterici deyimgösterici hakkındagösterici hızıgösterici ışıtacıgösterici ışıtaçlı televizyongösterici kömürügösterici lambalı televizyongösterici merceğigösterigösteri adamıgösteri alanıgösteri alayıgösteri cimnastiği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın