birli çelişirlik eklemi ne demek?

 1. Verilen bir önermeden Y değerinde bir önerme oluşturan birli doğrusal eklem.Doğruluk çizelgesi: (…)
 2. (en)Place contradiction connective.
 3. (fr)Connecteur de contradiction à 1-place

birli

 1. İskambil, domino vb. oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as.
 2. Bk. tekli (II)
 3. (en)Unary.

birli bağıntı

 1. Küme ya da öbek.

eklem

 1. Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal.
 2. İki nesnenin birleştiği yer.
 3. İskelet sistemini oluşturan, iki yada daha fazla kemiğin birbirne eklendiği kısım.
 4. Oynak
 5. İskelet sistemini oluşturan kemikler arasındaki işlevsel bağlantıyı sağlayan ögeler, artikulasyo.
 6. (en)Articulatio.
 7. (en)Connective.
 8. (en)Articulation.
 9. (en)Arthrosis.
 10. (en)Knuckle.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

birlibirli bağıntıbirli çekirdek açık önermebirli eklembirli evetlemebirli geçerlilik eklemibirli göstericibirli islembirli kökbirli öznitelikbirlbirlemebirlemekbirlenmebirlenmekçelişirlik eklemiçelişikçelişik duyguçelişik duyguları olmaçelişik önermelerçelişik yanıt
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın