algısal devimsel öğrenme ne demek?

 1. Sözlü olmayan nesnel bir uyaran karşısında devimsel bir tepki yapmayı öğrenme.

algısal

 1. Algıyla ilgili.
 2. (en)Sensorial, sensory.

algısal bütünlük

 1. Bir varlığın, bir nesnenin, soyut özellikler ya da ayrıntılar toplamı olarak değil, tümüyle algılanmasından oluşan bütünlük. (Bir arada bulunan türlü nesnelerin de ayrı ayrı değil, bir bütün olarak algılanışı buna dayanır.)

devimsel

 1. Devinim durumunda olan, hareki.
 2. Devinimi yalnızca fizik kanunlarına bağlı olmayan, aynı zamanda etkin bir gücü, bir amacı da içeren, dinamik.
 3. Devimle ilgili ya da devimden gelen. anlamdaş seğirtimsel.
 4. Bir gücün etkisiyle hep devinim durumunda bulunan ve bulunduran, bir değişmesi olan. 2-Devinimi yalnızca fizik yasalarına bağlı olmayan, aynı zamanda etkin bir gücü, bir ereği de içeren.
 5. (en)Kinetic.
 6. (en)Dynamic, kinetic, motional hareki, dinamik.
 7. (al)Kinetisch
 8. (fr)Cinétique

öğrenme

 1. Öğrenmek işi
 2. Kavramsal düzenlemeler yapma süreci. 2-Alıştırma ve uygulamaların oldukça sürekli olan etkilerine verilen ad.
 3. Belli bilgi, beceri ve anlayışlar edinme.
 4. Tepki ve davranışlarda her zaman ya da kimi durumlarda yaşantıların oluşturduğu değişme.
 5. (en)Hang.
 6. (en)Mathesis.
 7. (en)Learning.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

algısalalgısal bütünlükalgısal kurgualgısal öğrenmealgısal örüntüalgısal renkalgısal tümevarımalgısal yapıalgıalgı alanıalgı bıçağıalgı bozukluğualgı dayanağıdevimseldevimsel alandevimsel alışkanlıkdevimsel anlatımdevimsel bölgedevimsel dağınıklıkdevimsel enerjidevimsel erkedevimsel kuramdevimsel öncelik kuramıdevimdevim bilgisidevim bilimidevim duyum azalmasıdevim duyusu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın