algı dayanağı ne demek?

 1. Bir eylem, inanç ya da düşüncenin altında yatan, bunlara yön ve anlam vererek denetçi ve sınırlayıcı görevi yapan değerler ve anlamlar dizgesi.

algı

 1. Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.
 2. Kazanç, alacak.
 3. Rüşvet.
 4. Vergi.
 5. Haşhaş sütünü toplamakta kullanılan kaşık.
 6. Belleğin katkıları ve bir duyusal izlenimle ortaya çıkan, karmaşık, nesnel bilinç içeriği. Özellikle görsel algılar, dışımızdaki varlığın, şeylerin, nesnelerin biçim ve durumları konusundaki betimlemelerimizin yapısına girer.
 7. Psikoloji ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi
 8. Anlayış, kavrayış.
 9. (İdrak) İnsanın kendi varlığından veya çevresinden aldığı uyarımların, zihinde yorumlanması, manalandırılması. Doğru idrak gibi yanlış idrak da olabilir. Yanlış idrak göz yanılması yahut olmıyan bir şeyi görmek şeklinde olabilir. Dünyayı, idrak sayesinde tanıyoruz. Bir idrakte hem afaki (objektif, nesnel), hem enfüsi (sübjektif, öznel) unsurlar bulunur. Bu sebeple idrak, gerçeğin bizzat kendisi değil, gerçeğin bir yorumudur.
 10. (en)Sense.

algı alanı

 1. Belirli bir süre içinde deneğin ayırt edici tepkiler yapabildiği çevre, özellik ve varlıkların tümü.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

algıalgı alanıalgı bıçağıalgı bozukluğualgı hızıalgı merkezialgı süresialgıağzıalgıcılıkalgıçalgalg algealg bilimialg çiçeklenmesialg iflasıdayanağı kalmamakdayanağı olmayandayanacak gücü kalmamakdayanakdayanak açınığı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın