algısal tümevarım ne demek?

  1. Duyusal süreçlerin tüm bir algıda yardımcı öğeleri de harekete geçirmesi. (Her engel karşısında bütün gücü ile frene basan sürücüyü görenin de aynı kas hareketlerini yapmaya kalkması gibi.)

algısal

  1. Algıyla ilgili.
  2. (en)Sensorial, sensory.

algısal bütünlük

  1. Bir varlığın, bir nesnenin, soyut özellikler ya da ayrıntılar toplamı olarak değil, tümüyle algılanmasından oluşan bütünlük. (Bir arada bulunan türlü nesnelerin de ayrı ayrı değil, bir bütün olarak algılanışı buna dayanır.)

tümevarım

  1. Teklik olandan, özel olandan genel olana giden, tek tek olgulardan genel önermelere varan yöntem, istikra, endüksiyon.
  2. Tekil olandan, özel olandan genel olana giden, tek tek olgulardan genel önermelere varan yöntem; burada ve şimdi gözlenilmiş olanlardan belli bir türün bütün durumları için geçerli olan yasaya gider. Tam olantümevarım (Lat. inductio compléta)''da olanaklı olan bütün durumlar araştırılmıştır, bundan dolayı mantıkça zorlayıcı bir niteliği vardır; tam olmayan, bundan böyle olasılı olantümevarımdan (Lat. inductio incompleta) tam olanı ayırmak gerekir.
  3. (en)Induction.
  4. (en)Reasoning.
  5. (fr)Induction
  6. (la)Inductio

Türetilmiş Kelimeler (bis)

algısalalgısal bütünlükalgısal devimsel öğrenmealgısal kurgualgısal öğrenmealgısal örüntüalgısal renkalgısal yapıalgıalgı alanıalgı bıçağıalgı bozukluğualgı dayanağıtümevarımtümevarım yöntemitümevarımcıtümevarımcı bilimlertümevarımcı sayımbilimtümevarımlı kanıtlanımtümevarımlı mantıktümevarımlı öbektümevarımlı öbek dizgesitümevarımlı tanım
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın