alıntı hakkının saklı tutulması ne demek?

 1. Yapıtın iyesi ya da hak iyesince konulan notla alıntı hakkının verilmemesi ya da izne bağlı tutulması.
 2. (en)Reservation of quotation right.
 3. (fr)Réservation de droit de citation, réservation de droit d'extrait

alıntı

 1. Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas.
 2. Başka bir dilden alınmış kelime.
 3. Bir dile çeşitli etkiler, özellikle kültür etkileri dolayısıyla yabancı dillerden ek ve kelime alınması. bk.alıntı ek,alıntı kelime.
 4. (en)Borrowing.
 5. (en)Citation.
 6. (en)Excerpt.
 7. (en)Quotation.
 8. (en)Quote.
 9. (en)Extract.
 10. (en)Quoted passage.

alıntı ek

 1. Bir dile başka bir dilden girmiş, benimsenmiş ve o dilin kelimeleriyle de kullanılmış olan ek: Ar.+ât: gelişât, gidişât; Far. +dâr: emekdâr>emektar; Far. bâz: canbâz > cambaz, kuşbâz>kuşbaz, oyunbâz>oyunbaz, Ar. +iyet: faaliyet; Ar. +î: altunî, gümüşî, hususî; Moğ.-tay: danıştay, kurultay, yargıtay; Fr. +al: tüzel, ilkel, özel, doğal; +ça: Tanrıça; Fr. -matik: bankamatik “bankadan para çekme makinesi” vb. krş. yabancı ek.

hakkı

 1. Hak ve adaletle ilgili
 2. Bir insana ait olan şey
 3. Dava, iddiada hakikate uygunluk
 4. Emek
 5. Pay, hisse
 6. Layık, münasip
 7. Doğrulukla ilgili
 8. Doğruluk ve insaf sahibi

saklı

 1. Askerlikte askerlik çağına girdiği halde isimlerini nüfus kütüğüne yazdırmamış olan yükümlülerdir.
 2. Saklanmış olan
 3. Elde tutulan, mahfuz.
 4. Gizli bir yere konarak kaybolması veya çalınması önlenen.
 5. Başkalarından gizlenen, gizli tutulan, hafi
 6. Bkz. okült
 7. Klinik olarak tanımı yapılamayan
 8. Mahfûz. ~ mallar: mahfûz mallar.~ pay:mahfûz hisse.
 9. Bk. gizli
 10. (en)Hidden.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alıntıalıntı ekalıntı hakkıalıntı hakkının saklılığıalıntı kelimealıntı özgürlüğüalıntı sınırıalıntı vermekalıntı yapılabiliralıntı yapılmamışalınalın bağıalın bağlantısıalın basıncıalın boşluğuhakkını aramahakkını aramakhakkını çiğnemekhakkını daha sonra kullanabilmekhakkını daha sonra kullanma hakkıhakkın düşmesihakkın eser sahibine avdetihakkın iyesine dönmesihakkın kaybedilmesihakkın kötüye kullanılmasıhakkıhakkı amiriyyethakkı geçmekhakkı huzurhakkı için
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın