alın bağı ne demek?

  1. (en)Frontlet.

alın bağlantısı

  1. Bkz. alın kaynağı.

alın basıncı

  1. Akışkanın hızı nedeniyle kazanacağı basınç.

bağı

  1. Büyü.
  2. Füsun, efsun, sihir.
  3. (en)Spell.
  4. (en)Charm.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alın bağlantısıalın basıncıalın boşluğualın bölgesi nişanelerialın buzultaşı setialınalın çatısıalın çatkısıalın çukurualın damarı çatlamakalıalı al moru moralı alına, moru morunaalıcıalıcı açısıbağıbağı ağlayanın yüzü gülerbağıcıbağılbağıl ağdalıkbağıl ağırlıkbağıl akmazlıkbağıl biyolojik yararlanımbağıl biyoyararlanımbağıl bollukbağbağ açısıbağ bahçebağ bıçağıbağ bilim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın