hakkın eser sahibine avdeti ne demek?

 1. Bk. hakkın iyesine dönmesi

hakkın iyesine dönmesi

 1. Akçalı hakkın, amacın ortadan kalkması ya da sürenin bitimi ile iye tarafından kullanılabilir duruma gelmesi.
 2. (en)Return of right to work's owner.
 3. (fr)Retour de droit au propriétaire d'oeuvre

hakkın düşmesi

 1. Yasa, sözleşme ya da yargıcın saptadığı belli bir süre içinde, kullanılmaması yüzünden bir hakkın ortadan kalkması.
 2. (en)Forfeiture, foreclosure, foreclosing.
 3. (fr)Déchéance, forclusion

hakkın iyesine dönmesi

 1. Akçalı hakkın, amacın ortadan kalkması ya da sürenin bitimi ile iye tarafından kullanılabilir duruma gelmesi.
 2. (en)Return of right to work's owner.
 3. (fr)Retour de droit au propriétaire d'oeuvre

eser

 1. Yok olmuş bir nesneden kalma parça.
 2. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif.
 3. Hadis, hadis ilmi.
 4. İmal, icat.
 5. Etki, tesir.
 6. Emek sonucu ortaya konan ürün.
 7. Yayın, kitap, yapıt.
 8. İz, işaret, im.
 9. Soyut kavramlarda belirti.
 10. Bk. etki

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hakkın düşmesihakkın iyesine dönmesihakkın kaybedilmesihakkın kötüye kullanılmasıhakkın mevcut olmamasıhakkın rahmetinehakkın su i istimalihakkın yokluğuhakkına sahip olmakhakkındahakkıhakkı amiriyyethakkı geçmekhakkı huzurhakkı içinesereser elementeser elementlereser elementler trace elementseser hırsızıeser hırsızlığıeser hırsızlığı yapmakeser kalmamakeser miktareser miktardaeseesedeseddesedıesedullah
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın