hakkın kaybedilmesi ne demek?

  1. (en)Forfeiture.

hakkın düşmesi

  1. Yasa, sözleşme ya da yargıcın saptadığı belli bir süre içinde, kullanılmaması yüzünden bir hakkın ortadan kalkması.
  2. (en)Forfeiture, foreclosure, foreclosing.
  3. (fr)Déchéance, forclusion

hakkın eser sahibine avdeti

  1. Bk. hakkın iyesine dönmesi

kaybedilme

  1. Kaybedilmek işi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hakkın düşmesihakkın eser sahibine avdetihakkın iyesine dönmesihakkın kötüye kullanılmasıhakkın mevcut olmamasıhakkın rahmetinehakkın su i istimalihakkın yokluğuhakkına sahip olmakhakkındahakkıhakkı amiriyyethakkı geçmekhakkı huzurhakkı içinkaybedilmekaybedilmekkaybedilmişkaybedilmiş sayılan işkaybedilen ıskontokaybedilen şeykaybedilen toprakları geri isteyen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın