hakkın düşmesi ne demek?

 1. Yasa, sözleşme ya da yargıcın saptadığı belli bir süre içinde, kullanılmaması yüzünden bir hakkın ortadan kalkması.
 2. (en)Forfeiture, foreclosure, foreclosing.
 3. (fr)Déchéance, forclusion

hakkın eser sahibine avdeti

 1. Bk. hakkın iyesine dönmesi

hakkın iyesine dönmesi

 1. Akçalı hakkın, amacın ortadan kalkması ya da sürenin bitimi ile iye tarafından kullanılabilir duruma gelmesi.
 2. (en)Return of right to work's owner.
 3. (fr)Retour de droit au propriétaire d'oeuvre

düşme

 1. Düşmek işi.
 2. (en)Sag.
 3. (en)Fall.
 4. (en)Downfall.
 5. (en)Falling down.
 6. (en)Drop.
 7. (en)Descent.
 8. (en)Falling off.
 9. (en)Falling-away.
 10. (en)Flop.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hakkın eser sahibine avdetihakkın iyesine dönmesihakkın kaybedilmesihakkın kötüye kullanılmasıhakkın mevcut olmamasıhakkın rahmetinehakkın su i istimalihakkın yokluğuhakkına sahip olmakhakkındahakkıhakkı amiriyyethakkı geçmekhakkı huzurhakkı içindüşmedüşme alçalmadüşme dengesidüşme eğilimi olandüşme hastalığıdüşmandüşman ağzıdüşman başınadüşman çatlatmakdüşman düşmana gazel okumazdüşdüş azmasıdüş bakısıdüş çalışmasıdüş eylemek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın