alıntı kelime ne demek?

 1. Bir dile başka bir dilden girmiş ve o dilde benimsenmiş olan kelime: âlem, avlu, atom, ayna, baca, bağ, bahçe, beygir, can, çakal, çengel, çete, demokrasi, duvar, elektrik, fındık, fırın, hayat, hoş, inci, iskele, iskarpin, kaptan, kent, kitap, kültür, masa, marul, pide, portakal, radyo, soba, spor, sosyal, tren, lepiska (doğu ve batı dillerinden) vb. krş. yabancı kelime.
 2. (en)Loan word, borrowed word, alien word.
 3. (fr)Mot d’emprunt

alıntı ek

 1. Bir dile başka bir dilden girmiş, benimsenmiş ve o dilin kelimeleriyle de kullanılmış olan ek: Ar.+ât: gelişât, gidişât; Far. +dâr: emekdâr>emektar; Far. bâz: canbâz > cambaz, kuşbâz>kuşbaz, oyunbâz>oyunbaz, Ar. +iyet: faaliyet; Ar. +î: altunî, gümüşî, hususî; Moğ.-tay: danıştay, kurultay, yargıtay; Fr. +al: tüzel, ilkel, özel, doğal; +ça: Tanrıça; Fr. -matik: bankamatik “bankadan para çekme makinesi” vb. krş. yabancı ek.

alıntı hakkı

 1. Yasalarda gösterilen durumlarda ve oranlarda alıntı için tanınan yasal hak.
 2. (en)Citation right, quotation right.
 3. (fr)Droit de citation, droit d'extrait

kelime

 1. Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük
 2. (bkz. kelim)
 3. Gr: Manası olan en küçük söz veya cümlenin yapısını teşkil eden unsurlardan birisidir. Kelime, isim, fiil ve harf olmak üzere dilbilgisinde üç kısma ayrılmıştır. "Bir tek söze" kelime denir.
 4. (en)Wordy.
 5. (en)Word.
 6. (en)Vocable.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alıntı ekalıntı hakkıalıntı hakkının saklı tutulmasıalıntı hakkının saklılığıalıntı özgürlüğüalıntıalıntı sınırıalıntı vermekalıntı yapılabiliralıntı yapılmamışalınalın bağıalın bağlantısıalın basıncıalın boşluğukelimekelime anlamıkelime başına ücreti ne kadarkelime bilgisikelime bilimikelime cambazıkelime cambazlığıkelime coğrafyasıkelime dağarcığıkelime dağarcığı geniş olmakelimkelimatkelimatı nahviyekelimatı takdiriyyekelimdest
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın