hakkın iyesine dönmesi ne demek?

 1. Akçalı hakkın, amacın ortadan kalkması ya da sürenin bitimi ile iye tarafından kullanılabilir duruma gelmesi.
 2. (en)Return of right to work's owner.
 3. (fr)Retour de droit au propriétaire d'oeuvre

hakkın düşmesi

 1. Yasa, sözleşme ya da yargıcın saptadığı belli bir süre içinde, kullanılmaması yüzünden bir hakkın ortadan kalkması.
 2. (en)Forfeiture, foreclosure, foreclosing.
 3. (fr)Déchéance, forclusion

hakkın eser sahibine avdeti

 1. Bk. hakkın iyesine dönmesi

dönme

 1. Bkz. transseksüalizm, seksüel disfori
 2. Dönmek işi
 3. Ameliyatla cinsiyet değiştiren kimse.
 4. Biçimi değişmeyen bir şeklin ekseni çevresindeki hareketi.
 5. Başka bir dindeyken Müslüman olan, mühtedi.
 6. Bir cismin bir eksen çevresindeki devinimi.
 7. Resim eşlemesinin bozulmasından dolayı almaç görüntülüğünde resmin aşağıya ya da yukarıya doğru yavaş ya da hızlı olarak yer değiştirmesi.
 8. Bk. inversiyon
 9. Bir bağırsak halkasının kendi ekseni etrafında lümenin daralmasına neden olacak tarzda dönmesi, volvulus.
 10. (en)Apostasy.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hakkın düşmesihakkın eser sahibine avdetihakkın kaybedilmesihakkın kötüye kullanılmasıhakkın mevcut olmamasıhakkın rahmetinehakkın su i istimalihakkın yokluğuhakkına sahip olmakhakkındahakkıhakkı amiriyyethakkı geçmekhakkı huzurhakkı içiniyesinin adı belirtilen yapıtlariyesinin adı belirtilmeyen yapıtlariyesinin özelliğini taşıyan ürünleriyesi olmakiyesi olmayan yapıtlariyeiye özelliğiiye zamiriiyefiyelendirme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın