hakkın kötüye kullanılması ne demek?

  1. Hakkın sû-i isti'mâli.

hakkın düşmesi

  1. Yasa, sözleşme ya da yargıcın saptadığı belli bir süre içinde, kullanılmaması yüzünden bir hakkın ortadan kalkması.
  2. (en)Forfeiture, foreclosure, foreclosing.
  3. (fr)Déchéance, forclusion

hakkın eser sahibine avdeti

  1. Bk. hakkın iyesine dönmesi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hakkın düşmesihakkın eser sahibine avdetihakkın iyesine dönmesihakkın kaybedilmesihakkın mevcut olmamasıhakkın rahmetinehakkın su i istimalihakkın yokluğuhakkına sahip olmakhakkındahakkıhakkı amiriyyethakkı geçmekhakkı huzurhakkı içinkötüye çekmekkötüye doğrukötüye gidişkötüye gitmekötüye gitmekkötüye işaretkötüye işaret olmakkötüye kullanankötüye kullanmakötüye kullanmakkötükötü adamkötü adam rolükötü adamın bile hakkını vermekkötü ahlak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın