hakkı olmak ne demek?

 1. Payı, alacağı, hissesi olmak.
 2. Sözünde, düşüncesinde, iddiasında haklı olmak.
 3. (en)Have a right.

hakkı amiriyyet

 1. Amirlik hakkı. (Osmanlıca'da yazılışı: hakk-ı âmiriyyet)

hakkı geçmek

 1. Birinin payından, başkası almış olmak.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hakkı amiriyyethakkı geçmekhakkı huzurhakkı içinhakkı ihtitabhakkıhakkı itmam eden şeklı idarı tasarrufhakkı korunabilirhakkı ödenmemekhakkı ödenmezhakkhakk ı istinsahhakk ı müktesebhakk ı telif hukukuhakk ı telif ilm ü haberiolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın