hakkı itmam eden şeklı idarı tasarruf ne demek?

 1. Bk. hakkı tümleyen biçimsel yönetim işlemi

hakkı tümleyen biçimsel yönetim işlemi

 1. Bulgu belgesi almak için, başvurmadan sonra yapılan işlem.
 2. (en)Administrative relating to form act of disposal for perfection of right.
 3. (al)Rechtsvollender formal-verwaltungsakt
 4. (fr)Formatif dispositions d’administratives pour completer des droits

hakkı

 1. Hak ve adaletle ilgili
 2. Bir insana ait olan şey
 3. Dava, iddiada hakikate uygunluk
 4. Emek
 5. Pay, hisse
 6. Layık, münasip
 7. Doğrulukla ilgili
 8. Doğruluk ve insaf sahibi

hakkı amiriyyet

 1. Amirlik hakkı. (Osmanlıca'da yazılışı: hakk-ı âmiriyyet)

itmam

 1. Bitirme, tamamlama.
 2. Tamamlamak. Bitirmek. İkmal etmek. Tekmil etmek(...Ticaret ve memuriyet için, mühim vazifelerle bu dar-ı imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar; ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra; yine onları gönderen Halik-ı Zülcelaline dönecekler ve Mevla-yı Kerimlerine kavuşacaklar!... M.)
 3. (en)Finishing, completing.

eden

 1. Beli bükülmüş, kamburu çıkmış olan kimse.
 2. Cennet, Aden, İrembağı
 3. Aden, cennet.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hakkıhakkı amiriyyethakkı geçmekhakkı huzurhakkı içinhakkı ihtitabhakkı korunabilirhakkı olmakhakkı ödenmemekhakkı ödenmezhakkhakk ı istinsahhakk ı müktesebhakk ı telif hukukuhakk ı telif ilm ü haberiitmamitmam beratıitmam etmekitmaitme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın