timar eri ne demek?

  1. Kendisine timar verilmiş olan kimse.

timar parçalama

  1. Ardında ata binecek ve kılıç kullanacak çocuk bırakmadan ölen timar sahibi bir kimsenin timarını bölerek uygun kişilere dağıtma işi.

timar sahibi

  1. (en)Mesne lord

eri

  1. (en)[Ériu] be, exist; occur, happen; become; there is, there exists; cost.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

timar parçalamatimar sahibitimartimarhanetimarlutimalidaetimalya kuşugillertimalyakuşugillertimerieriberibeericericaericaceaeerideridemirerieerigayerer bezier bezi ağıer bezi atardamarıer bezi atrofisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın