er ne demek?

 1. Erbiyum elementinin simgesi.
 2. Erkek
 3. Erken
 4. İşini iyi bilen, yetenekli kimse

  Sanat eri çalışır, bir eser kor ortaya, onun güzel olduğuna inanır, o güzelliği herkesin anlamasını, kavramasını ister.

  N. Ataç
 5. Kahraman, yiğit.
 6. Rütbesiz asker, nefer.

  Düşman erleri arasında Fransızlar da vardır.

  S. Birsel
 7. Koca.
 8. İhtiyaçları devlet tarafından deruhte ve temin olunan rütbesiz askerdir.
 9. Karınca ve termit sosyetelerinde koloninin işlerini paylaşan, kanatsız ve büyük başlı işçi bireylerden oluşan sınıf. Asker, nefer.
 10. Erkek.
 11. Aşamasız asker.
 12. Endoplazmik retikulum.
 13. (en)Ranker.
 14. (en)Private.
 15. (en)Private soldier.
 16. (en)Buck private.
 17. (en)At the end of names of places, -er signifies a man of the place; as, Londoner,, London man.
 18. (en)Male.
 19. (en)Brave man.
 20. (en)Military man.
 21. (en)Rating.
 22. (en)Rookie.
 23. (en)Common / private soldier.
 24. (en)Trivalent metallic element of the rare earth group; occurs with yttrium.
 25. (en)Room in a hospital or clinic staffed and equipped to provide emergency care to persons requiring immediate medical treatment.
 26. (en)Explicit Rate Mode in ABR Service.
 27. (en)Traversal after arrival, return after traversal from an anchor of the same link.
 28. (en)Entity-relationship diagram; used in the context of system modeling and business modeling to describe database and data-store structures; these structures are called ER models.
 29. (en)Expresses hesitation OD - a hypothetical force YA - you.
 30. (en)Soldier.
 31. (en)The termination of many English words, denoting the agent; applied either to men or things; as in hater, farmer, heater, grater.
 32. (en)Suffix used to form the comparative degree of adjectives and adverbs; as, warmer, sooner, later, earlier.
 33. (en)Earned Run.
 34. (en)Earned Runs.
 35. (en)Explicit Rate: The Explicit Rate is an RM-cell field used to limit the source ACR to a specific value It is initially set by the source to a requested rate It may be subsequently reduced by any network element in the path to a value that the element can sustain ER is formatted as a rate.
 36. (en)Oestrogen receptor A protein on breast cancer cells that binds oestrogens It indicates that the tumour may respond to hormonal therapies Tumours with plenty of ER have a better prognosis that those which do not.
 37. (en)Emergency Room.
 38. (en)The two-character ISO 3166 country code for ERITREA.
 39. (en)Earned Run -- a run that was earned by the hitting team.
 40. (en)Earned runs allowed An earned run is a run that would have scored even in the absence of any errors by the defense.
 41. (en)Emergency Room; Emergency Department.
 42. (en)Euro Radar - for EuroFighter.
 43. (en)Edge Router.
 44. (en)Short for 'emergency room,' this is the part of the hospital where kids go when there is some kind of big and unexpected health problem or accident.
 45. (en)Student transferred from another register within the same grade and school.
 46. (en)Eroded fins Number of fish with eroded fins.
 47. (en)Error A protocol data unit type in the OSI transport service.
 48. (en)Endoplasmic reticulum.
 49. (fr)Soldat
 50. (Emergency Room) acil servis, acil tıp durumu olan insanların tedavi edildiğŸi hastane bölüm; Chicago'daki bir hastanede çekilen ünlü Amerikan televizyon dizisi

erbiyum

 1. Atom numarası 68, atom ağırlığı 167,2 olan, tabiatta çok az bulunan, uygulama alanı olmayan, bir element (simgesi Er).
 2. Sembolü Er, atom kütlesi 167,26 g, atom numarası 68, katyonu +3 yüklü, tuzları kırmızı renkli olan, nadir toprak metallerinden biri..
 3. (en)Erbium.
 4. (al)Erbium
 5. (fr)Erbium

er bezi

 1. Erkeklik hormonunu oluşturan erkek cinsiyet bezi, husye, haya, testis.
 2. Skrotum içerisinde birleşik tübüler bezlerden oluşan, spermanın yapıldığı kanalcıklarla bunlar arasında yer alan interstisyel hücrelerin bulunduğu organ, testis, didimis, haya, husye, orşis, taşak.
 3. Erkeklik hormonu ve sperma üreten erkek cinsiyet bezi, testis.
 4. (en)Testis.
 5. (la)Testis Dgr.: Yun. didimos

er bezi ağı

 1. Testis’in ortasında bulunan, tubuli semeniferi recti’lerin açıldığı çok sıkı kanal ağı, rete testis.
 2. Testis'In ortasında bulunan, tubuli semeniferi recti'lerin açıldığı çok sıkı kanal ağı, rete testis.Dgr.: anat. rete testis
 3. (la)Rete testis

Türetilmiş Kelimeler (bis)

er bezier bezi ağıer bezi atardamarıer bezi atrofisier bezi bölmelerier bezi hiperplazisier bezi hipertrofisier bezi hipoplazisier bezinin götürücü kanalcıklarıer değişenee 6 banyoe 6 prosese ağe boat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın