tim ne demek?

 1. Silah, telsiz istasyonu vb.ni çalıştırmak için kurulan topluluk.
 2. Silahlı kuvvetlerde, belirli bir iş veya hizmeti başarabilecek güçteki en küçük birlik.
 3. Bk. takım
 4. (en)Team.
 5. (en)Technical Interchange Meeting.
 6. (en)Abbreviation for transient intermodulation distortion.
 7. (en)An XML vocabulary used to provide a standard mechanism for offering industry standards associated with the provision, procurement, and use of telecommunications equipment, products, and services.

takım

 1. Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman.
 2. Meslek, davranış, durum vb. yönlerden birbirine uyan kimselerin oluşturduğu topluluk.
 3. Görev bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu, grup, ekip, trup.
 4. Birbirini tamamlayan şeylerin tümü
 5. Sigara ağızlığı.
 6. Aşağılayıcı ve küçümseyici anlamda topluluk
 7. Benzer, gibi
 8. Bölüğü oluşturan birliklerden her biri
 9. Bir televizyon yayınını, özellikle dışarıda canlı yayını gerçekleştiren en ufak uygulamanlar topluluğu.
 10. Bir film çeviriminde görüntüleri saptama, aydınlatma, ses alma gibi belli başlı çalışmaları yapmak için gerekli en ufak uygulamanlar topluluğu. TV

timalidae

 1. Bk. bıyıklı baştankaragiller

timalya kuşugiller

 1. Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, öz ötücüler (Oscines) üst familyasından, gagaları kuvvetli ve çengelli, kanatları yuvarlak, tüyleri yumuşak, böcek, meyve vb. yiyen, Asya ve Afrika'da yaşayan türleri olan bir familya.
 2. (en)Bablers.
 3. (fr)Timaliidés
 4. (la)Timellidae

Türetilmiş Kelimeler (bis)

timalidaetimalya kuşugillertimalyakuşugillertimartimar eritimar parçalamatimar sahibitimarhanetimarlutimbaltiti borusuti disappearti işaretiti plazmidi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın