timar ne demek?

  1. Türkçe'de dirlik (dirilik) ile eş anlamlı kullanılan timâr (tımar) kelimesi sözlükte: bakım, ilgi anlamına gelir. Terim olarak, Osmanlı merkez vilâyetlerinde bir süvari birliğini ve askerî-idarî hiyerarşiyi desteklemek amacıyla yapılan ve miras yoluyla geçmeyen tahsisatı ifade eder.
  2. Bir şeyin devam ve inkişafı için yapılan hizmet.

timar eri

  1. Kendisine timar verilmiş olan kimse.

timar parçalama

  1. Ardında ata binecek ve kılıç kullanacak çocuk bırakmadan ölen timar sahibi bir kimsenin timarını bölerek uygun kişilere dağıtma işi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

timar eritimar parçalamatimar sahibitimarhanetimarlutimalidaetimalya kuşugillertimalyakuşugillertim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın