timar parçalama ne demek?

 1. Ardında ata binecek ve kılıç kullanacak çocuk bırakmadan ölen timar sahibi bir kimsenin timarını bölerek uygun kişilere dağıtma işi.

timar

 1. Türkçe'de dirlik (dirilik) ile eş anlamlı kullanılan timâr (tımar) kelimesi sözlükte: bakım, ilgi anlamına gelir. Terim olarak, Osmanlı merkez vilâyetlerinde bir süvari birliğini ve askerî-idarî hiyerarşiyi desteklemek amacıyla yapılan ve miras yoluyla geçmeyen tahsisatı ifade eder.
 2. Bir şeyin devam ve inkişafı için yapılan hizmet.

timar eri

 1. Kendisine timar verilmiş olan kimse.

parçalama

 1. Parçalamak işi, parçalara ayırma.
 2. (Rank) Dış dünyadan sağlanan ayrıntısız genel algıları parçalarına ayırma.
 3. (en)Breaking into pieces.
 4. (en)Dismantlement.
 5. (en)Dismemberment.
 6. (en)Fragmentation.
 7. (en)Tearing.
 8. (en)Splitting.
 9. (en)Hackling.
 10. (en)Smashing.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

timartimar eritimar sahibitimarhanetimarlutimalidaetimalya kuşugillertimalyakuşugillertimparçalamaparçalamakparçalamamakparçalaparçalanparçaparça almaparça almakparça başı çalışan kimseparça başı iş
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın