timarhane ne demek?

  1. Akıl hastahanesi, tımarhane. (Osmanlıca'da yazılışı: timar-hâne)

timar

  1. Türkçe'de dirlik (dirilik) ile eş anlamlı kullanılan timâr (tımar) kelimesi sözlükte: bakım, ilgi anlamına gelir. Terim olarak, Osmanlı merkez vilâyetlerinde bir süvari birliğini ve askerî-idarî hiyerarşiyi desteklemek amacıyla yapılan ve miras yoluyla geçmeyen tahsisatı ifade eder.
  2. Bir şeyin devam ve inkişafı için yapılan hizmet.

timar eri

  1. Kendisine timar verilmiş olan kimse.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

timartimar eritimar parçalamatimar sahibitimarlu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın