er bezi ağı ne demek?

 1. Testis’in ortasında bulunan, tubuli semeniferi recti’lerin açıldığı çok sıkı kanal ağı, rete testis.
 2. Testis'In ortasında bulunan, tubuli semeniferi recti'lerin açıldığı çok sıkı kanal ağı, rete testis.Dgr.: anat. rete testis
 3. (la)Rete testis

er bezi atardamarı

 1. Dişilerdeki arteria ovarica'nın karşılığı olan, erkeklerde çift olarak aorta abdominalis'ten çıkan canalis vaginalis yoluyla er bezine ulaşan ve bu organı vaskularize eden atardamar, arterya testikularis.
 2. Dişilerdeki a. ovarica'nın karşılığı olan, erkeklerde çift olarak aorta abdominalis'ten çıkan canalis vaginalis yoluyla er bezine ulaşan ve bu organı vaskularize eden atardamar, arterya testikularis.
 3. (en)Arteria testicularis.
 4. (la)Arteria testicularis

er bezi atrofisi

 1. Testis atrofisi.
 2. (en)Testicular atrophy.

bezi

 1. Bk. beze
 2. Uslu, akıllı, zarif çocuk.

ağı

 1. Zehir.
 2. Bir organizmayı tedirgin eden ya da öldüren özdek.
 3. Bir metal ya da alaşımın niteliğini bozan özdek.
 4. Bir tezgenin etkinliğini azaltan ya da yok eden özdek.
 5. (en)Network of.
 6. (en)Venom.
 7. (en)Poison.
 8. (en)Venom zehir.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

er bezi atardamarıer bezi atrofisier bezi bölmelerier bezi hiperplazisier bezi hipertrofisierer bezier bezi hipoplazisier bezinin götürücü kanalcıklarıer değişenee 6 banyoe 6 prosese ağe boatbezibezi herkesin arşınına göre vermezlerbeziebezierbezier ekran koruyucusubezier screen saverbeziersbezikbezik benzeri bir oyunbezilmebezbez alırsan mısırdan , kız alırsan asildenbez ayağıbez ayakkabıbez bağlamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın