sayılabilir yoğun alt küme ne demek?

 1. Kapanışı X kümesine eşit, sayılabilir sayıda elemanı sahip olan S alt kümesi.

sayılabilir

 1. Sayılma niteliği olan, "sayılamaz" karşıtı.
 2. (en)Countable, numerable, calculable.

sayılabilir kompakt uzay

 1. Her sayılabilir açık örtüsünün sonlu bir alt örtüsü bulunan topolojik uzay.
 2. (en)Countably compact space.
 3. (fr)Espace dénom-brablement compact

yoğun

 1. Hacmine oranla, ağırlığı çok olan, kesif.
 2. Koyu, kalın.
 3. Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.).
 4. Artmış, çoğalmış bir durumda olan.
 5. Dolu, sıkı, sıkışık, çok.
 6. Şişman, iri, tombul
 7. Kaba, kalın, iri (elek, iğne).
 8. Özgül ağırlığı yüksek olan.
 9. Özgül ağırlığı yüksek olan.
 10. Oylumuna oranla ağırlığı çok olan.

alt

 1. Bir şeyin yere bakan yanı, zir, üst karşıtı
 2. Bir nesnenin tabanı
 3. Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü.
 4. Bir şeyin yere yakın bölümü.
 5. Kelimesi ... altında biçiminde kullanıldığında "bir şeyin etkisinde" anlamını verir
 6. Yanan ocağın alevi
 7. Sınıflamalarda ikinci derecede olan.
 8. Birkaç şeyden aşağıda olan
 9. Alt kelimesi ... altında biçiminde kullanıldığında "bir şeyin etkisinde" anlamını verir
 10. Alanin transaminaz.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sayılabilirsayılabilir kompakt uzaysayılabilir kümesayılabilir sonsuzsayılabilir toplamsalyoğunyoğun alıştırmayoğun bakımyoğun besiyoğun betonyoğun biçimdeyoğun bilgisayaryoğun cisimcikleryoğun çalışmayoğun çekişmeyoğulumyoğulum yaratmayoğyoğalmayoğalmakyoğaltıcıyoğaltılma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın