sayılabilir ne demek?

  1. Sayılma niteliği olan, "sayılamaz" karşıtı.
  2. (en)Countable, numerable, calculable.

sayılabilir kompakt uzay

  1. Her sayılabilir açık örtüsünün sonlu bir alt örtüsü bulunan topolojik uzay.
  2. (en)Countably compact space.
  3. (fr)Espace dénom-brablement compact

sayılabilir küme

  1. K kümesinin sayılabilir olması, K ile doğal sayılar kümesi arasında bir tameşlemenin bulunması demektir.
  2. (en)Denumerable set.
  3. (fr)Ensemble dénumerable

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sayılabilir kompakt uzaysayılabilir kümesayılabilir sonsuzsayılabilir toplamsalsayılabilir yoğun alt küme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın