sayılabilir küme ne demek?

 1. K kümesinin sayılabilir olması, K ile doğal sayılar kümesi arasında bir tameşlemenin bulunması demektir.
 2. (en)Denumerable set.
 3. (fr)Ensemble dénumerable

sayılabilir kompakt uzay

 1. Her sayılabilir açık örtüsünün sonlu bir alt örtüsü bulunan topolojik uzay.
 2. (en)Countably compact space.
 3. (fr)Espace dénom-brablement compact

sayılabilir sonsuz

 1. (en)Countably infinite

küme

 1. Tümsek biçimindeki yığın.
 2. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup
 3. Tomar.
 4. Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek.
 5. Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig.
 6. Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri.
 7. Aynı yapıdaki öğelerden oluşan topluluk.
 8. Çok sayıda nesne ve canlı topluluğu
 9. Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak Ayaktopu Birliğince belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk.
 10. (en)Heap.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sayılabilir kompakt uzaysayılabilir sonsuzsayılabilir toplamsalsayılabilir yoğun alt kümesayılabilirkümeküme kevkebiyyeküme adıküme bağlaşmasıküme bilinciküme birliğiküme boyutuküme bölgelemesiküme bölümlemesiküme bulutkümkümahekümankümaşekümat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın