alt ne demek?

 1. Bir şeyin yere bakan yanı, zir, üst karşıtı

  Pantolonlarımızı şiltelerimizin altına seriyoruz, onlar bütün hafta orada ütüleniyor.

  Z. O. Saba
 2. Bir nesnenin tabanı

  Ayağındaki altları nalçalı koca bahçıvan kunduraları ile ona yetişmesi imkânsızdı.

  O. C. Kaygılı
 3. Oturulurken uyluk kemiklerinin yere gelen bölümü.
 4. Bir şeyin yere yakın bölümü.
 5. Kelimesi ... altında biçiminde kullanıldığında "bir şeyin etkisinde" anlamını verir

  Çoluk çocuk akşama kadar güneşin altında anaforculuğun cezasını çektiler.

  A. Gündüz
 6. Yanan ocağın alevi

  Fokurdamaya başlayan çaydanlığın altını kapadı.

  H. Taner
 7. Sınıflamalarda ikinci derecede olan.
 8. Birkaç şeyden aşağıda olan

  Yeleğinin alt düğmesi iliklenmemiş.

  H. Taner
 9. Alt kelimesi ... altında biçiminde kullanıldığında "bir şeyin etkisinde" anlamını verir
 10. Alanin transaminaz.
 11. (en)Alt is the name of a modifier bit which a keyboard input character may have To make a character Alt, type it while holding down the ALT key Such characters are given names that start with Alt- See section Alt.
 12. (en)Refers to a key on the two ends of the spacebar on the keyboard ALT keys are used for keyboard short cuts.
 13. (en)Alanine aminotransferase - a protein which, when found in elevated quantities, generally indiciates liver damage Genotype: Different genotypes of the one virus are similar enough to be regarded as the same type but have some minor differences in their RNA composition These differences may mean the virus reacts differently to our immune response or to drug treatments and natural therapies.
 14. (en)Altitude or Altimeter or Alternate.
 15. (en)Alternative Service Providers.
 16. (en)Type of newsgroup that discusses alternative-type topics The alt groups are not official newsgroups, but lots of people read them anyway.
 17. (en)Automated Loop Test System The operations system that provides a single comprehensive automated test system for testing international customer POTS lines.
 18. (en)The [ALT] key on the keyboard is used in conjunction with other keys and mouse actions to perform various commands and functions.
 19. (en)The ALTernate key on the keyboard, used to access alternate characters or modify mouse actions You can move a polygon after selecting it, for example, by holding down the Left Mouse Button and the ALT key simultaneously.
 20. (en)Alt is the name of a modifier bit which a keyboard input character may have To make a character Alt, type it while holding down the ALT key Such characters are given names that start with Alt- See section Kinds of User Input.
 21. (en)Alternative Text, displayed in place of an image during download and by none graphical browsers to decribe the image This is a required attribute for all images.
 22. (en)Alt is the name of a modifier bit which a keyboard input character may have To make a character Alt, type it while holding down the ALT key Such characters are given names that start with Alt- See User Input.
 23. (en)Alt is the name of a modifier bit which a keyboard input character may have To make a character Alt, type it while holding down the ALT key Such characters are given names that start with Alt- Alt.
 24. (en)Alanine aminotransferase, a protein which, when found in the blood in elevated quantities, generally indicates liver dysfunction.
 25. (en)Alternate.
 26. (en)An alternative label Used in an HTML tag for the benefit of people using nongraphical browsers, or for people using a browser with graphics turned off.
 27. (en)Special key on most computer keyboards that allows users to access alternate features and keyboard 'hotkeys' Alt is almost always used in conjunction with another key, such as 'F4' or 'Ctrl'.
 28. (en)Alt stands for Alternative, one of the categories of Usenet newsgroups.
 29. (en)Alanine aminotransferase - a liver enzyme The ALT test determines the level of this enzyme in the blood Blood donors who show a high level of ALT may be at increased risk of transmitting Hepatitis.
 30. (en)Ancient , anciently , antiquarian , auld , old , oldly.
 31. (en)Alanine transaminase.
 32. (en)Under.
 33. (en)Inferior.
 34. (en)Lower.
 35. (en)Nether.
 36. (en)Infra.
 37. (en)Subaltern.
 38. (en)Subordinate.
 39. (en)Buttom.
 40. (en)Underneath.
 41. (en)Underside.
 42. (en)Base.
 43. (en)Lower part.
 44. (en)Bottom.
 45. (en)Infra-.
 46. (en)Sub-.
 47. (en)Foot.
 48. (en)Humble.
 49. (en)Child.
 50. (en)Buttocks.
 51. (en)Rump.
 52. (en)The lower part.
 53. (en)The Alternative key on a keyboard.
 54. (en)USENET category used for newsgroups on alternative topics.
 55. (en)Angular distance above the horizon.
 56. (en)The higher part of the scale.
 57. (en)See Alto.
 58. (en)Alt is the name of a modifier bit which a keyboard input character may have To make a character Alt, type it while holding down the ALT key Such characters are given names that start with Alt- See section Keyboard Input.
 59. Alt, en ince ses portesinin üstünde bulunan nota veya ses (Müzik)

alt açı

 1. Bk. alttan görüş
 2. Kürek kemiğinin ön kenarıyla arka kenarı arasındaki köşe, angulus ventralis.
 3. (en)Angulus ventralis.

alt ag

 1. (en)Subnet

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alt açıalt agalt ağalt ağ maskesialt ağacı silalt ailealt alanlaralt alemalt altaalt alta üst üstealal ahramal al olmakal al yapmakal aslan tutar, güç sıçan tutmaz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın