yoğulum ne demek?

 1. Bir algıyı güçlendirmek üzere ansal süreçlerden bir kesit üzerinde toplanma, yoğunlaşma gücü.
 2. (en)Attention.

yoğulum yaratma

 1. Bir soruşturu ya da görüşmede yanıtlayıcının katılım, uyanıklık ve bilinçlilik düzeyini yükseltip korumak üzere başvurulan uyarıcı ve güdüleyici öğelerle sağlanan yoğun ilgililik durumu.
 2. (en)Receiving sufficient attention.

yoğun

 1. Hacmine oranla, ağırlığı çok olan, kesif.
 2. Koyu, kalın.
 3. Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.).
 4. Artmış, çoğalmış bir durumda olan.
 5. Dolu, sıkı, sıkışık, çok.
 6. Şişman, iri, tombul
 7. Kaba, kalın, iri (elek, iğne).
 8. Özgül ağırlığı yüksek olan.
 9. Özgül ağırlığı yüksek olan.
 10. Oylumuna oranla ağırlığı çok olan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yoğulum yaratmayoğunyoğun alıştırmayoğun bakımyoğun besiyoğyoğalmayoğalmakyoğaltıcıyoğaltılma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın