yoğun alıştırma ne demek?

 1. Öğrenme süresi için verilen zamanı aralıksız alıştırmalarla doldurmak.

yoğun

 1. Hacmine oranla, ağırlığı çok olan, kesif.
 2. Koyu, kalın.
 3. Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.).
 4. Artmış, çoğalmış bir durumda olan.
 5. Dolu, sıkı, sıkışık, çok.
 6. Şişman, iri, tombul
 7. Kaba, kalın, iri (elek, iğne).
 8. Özgül ağırlığı yüksek olan.
 9. Özgül ağırlığı yüksek olan.
 10. Oylumuna oranla ağırlığı çok olan.

yoğun bakım

 1. Bkz. reanimasyon
 2. Ağır hastaların tedavisi için uygulanan özel bakım.
 3. Hastanelerde bu bakımın uygulandığı özel bölüm.
 4. (en)Intensive care.

alıştırma

 1. Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılan tekrar, temrin, talim, egzersiz.
 2. İdman.
 3. Alıştırmak işi.
 4. Vücudun, biyolojik yönden gelişimini sağlayan devinim çalışması.
 5. Motor parçaları yeniyken, yüzey pürüzlerini gidermek ve boyutsal uyum sağlamak için yapılan ön çalıştırma.
 6. Mümarese.
 7. (en)Drill.
 8. (en)Lapping.
 9. (en)Practice.
 10. (en)Shakedown.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yoğunyoğun bakımyoğun besiyoğun betonyoğun biçimdeyoğun bilgisayaryoğun cisimcikleryoğun çalışmayoğun çekişmeyoğun deniz suyuyoğulumyoğulum yaratmayoğyoğalmayoğalmakyoğaltıcıyoğaltılmaalıştırmaalıştırma defterialıştırma etkisialıştırma kitabıalıştırma macunualıştırma sınırıalıştırma testeresialıştırma yapmakalıştırma yasasıalıştırmakalıştıralıştıra alıştıraalıştıra alıştıra haber vermekalıştıra alıştıra söylemekalıştırı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın