sayılabilir toplamsal ne demek?

  1. (en)Countably additive

countably

  1. Sayılma olanağı olacak şekilde
  2. Sayılabilir bir şekilde

sayılabilir

  1. Sayılma niteliği olan, "sayılamaz" karşıtı.
  2. (en)Countable, numerable, calculable.

sayılabilir kompakt uzay

  1. Her sayılabilir açık örtüsünün sonlu bir alt örtüsü bulunan topolojik uzay.
  2. (en)Countably compact space.
  3. (fr)Espace dénom-brablement compact

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sayılabilirsayılabilir kompakt uzaysayılabilir kümesayılabilir sonsuzsayılabilir yoğun alt kümetoplamsal düzgünlüktoplamsal fonksiyontoplamsal gruptoplamsal küme fonksiyonutoplamsal örnekbiçimtoplamsal renklertoplamsal senteztoplamsal ters elemantoplamtoplam ağırlıktoplam aktarımtoplam avtoplam ayırma birimleritoplatopla durmatopla giriştoplaçtoplak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın