sayılabilir sonsuz ne demek?

 1. (en)Countably infinite

countably

 1. Sayılma olanağı olacak şekilde
 2. Sayılabilir bir şekilde

sayılabilir kompakt uzay

 1. Her sayılabilir açık örtüsünün sonlu bir alt örtüsü bulunan topolojik uzay.
 2. (en)Countably compact space.
 3. (fr)Espace dénom-brablement compact

sayılabilir küme

 1. K kümesinin sayılabilir olması, K ile doğal sayılar kümesi arasında bir tameşlemenin bulunması demektir.
 2. (en)Denumerable set.
 3. (fr)Ensemble dénumerable

sonsuz

 1. Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedî
 2. Ölçülemeyecek kadar çok veya büyük olan.
 3. Sonu ve sınırı olmayan şey.
 4. Sonu, sınırı olmayan, çok
 5. Sonu olmayan, her niceliği aşabilen değişken (nicelik).
 6. Sonu düşünülemeyen, sınırları tasarımlanamayan.
 7. (Matematikte), Verilmiş olan her büyüklükten daha büyük olan.
 8. Alıcı merceğine göre çok uzakta bulunan noktaların durumu. (Böyle bir noktadan gelen ışınlar birbirine koşut sayılır.sonsuz, fotoğraf aygıtlarında ( oo) ile gösterilir).
 9. sonsuzluk.
 10. Sonu olmayan

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sayılabilir kompakt uzaysayılabilir kümesayılabilir toplamsalsayılabilir yoğun alt kümesayılabilirsonsuzsonsuz biçimdesonsuz boyutlu uzaysonsuz büyüklüksonsuz cetvelsonsuz çarpımsonsuz çarpimsonsuz derinliksonsuz dişlisonsuz dizisonssons in lawsonsalsonsal dağılımsonsal olasılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın