pi molekül yörüngemsisi ne demek?

 1. (en)Pi molecular orbital.

pi

 1. Yunan alfabesinin on altıncı harfi
 2. Mat
 3. Pi sayısı

pi

 1. Yunan alfabesinin on altıncı harfi
 2. Mat
 3. Pi sayısı

pi bağı

 1. (en)Pi bond.

molekül

 1. Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde.
 2. Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı.
 3. Bir bütünün en küçük parçası.
 4. Bk. özdecik
 5. Öğe ya da bileşikleri oluşturan ve onların tüm özgül niteliklerini gösteren en küçük birim özdek.
 6. Öğe ya da bileşikleri oluşturan ve onların tüm özgül niteliklerini gösteren en küçük birim özdek.
 7. Fr. Kim: Vasıflarını kaybetmemek şartıyla ayrılabilen herhangi bir maddenin en küçük cüz'ü, parçası.
 8. Kimyasal bağlarıyla bir arada tutulan bir grup atom.
 9. (en)Mol.
 10. (en)Molecule.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

pipi bağıpi bondpi jawpi molecular orbitalpi molekül orbitalipi piepi sayısıpi simgesipi tabanpp adik sayıp amino benzoik asitp aminobenzoyik asitp cetvelimolekülmolekül ağırlığımolekül çarpışmasımolekül çekimimolekül formülümolekül grammolekül gram ağırlıkmolekül hacmimolekül içimolekül içi güçmolekul içi kuvvetmolemole beanmole cricketmole eyedmole fraction
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın