molekül ne demek?

 1. Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde.
 2. Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı.
 3. Bir bütünün en küçük parçası.
 4. Bk. özdecik
 5. Öğe ya da bileşikleri oluşturan ve onların tüm özgül niteliklerini gösteren en küçük birim özdek.
 6. Öğe ya da bileşikleri oluşturan ve onların tüm özgül niteliklerini gösteren en küçük birim özdek.
 7. Fr. Kim: Vasıflarını kaybetmemek şartıyla ayrılabilen herhangi bir maddenin en küçük cüz'ü, parçası.
 8. Kimyasal bağlarıyla bir arada tutulan bir grup atom.
 9. (en)Mol.
 10. (en)Molecule.
 11. (fr)Mol
 12. (fr)Molécule

özdecik

 1. Bir özdeğin bağımsız olarak var olabilen ve onun kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük birimi.
 2. Bir özdeğin bağımsız olarak var olabilen ve onun kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük birimi.
 3. (en)Molecule.
 4. (al)Molekül
 5. (fr)Molécule

molekül ağırlığı

 1. Bk. özdecik ağırlığı
 2. Molekülü oluşturan tüm atomların ağırlıkları toplamını gösteren bağıl sayı. (Molekül kütlesi ya da molekül tartısı da denir.)
 3. Bir moleküldeki atomların ağırlıklarının toplamı.
 4. (en)Molecule.
 5. (en)Molecular weight.

molekül çarpışması

 1. Bir tepkimenin olması ve devam etmesi için gerekli olan moleküller arası çarpışmalar.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

molekül ağırlığımolekül çarpışmasımolekül çekimimolekül formülümolekül grammolekül gram ağırlıkmolekül hacmimolekül içimolekül içi güçmolekül içi hidrojen bağımolekul içi kuvvetmolemole beanmole cricketmole eyedmole fraction
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın