molekül formülü ne demek?

 1. Bileşiğin gerçek formülü. Bazı hallerde kaba formül ile molekül formülü aynı olduğu halde genelde molekül formülü, kaba formülün katlarıdır. Örneğin formaldehid için her iki formül aynı olduğu halde, asetik asit için kaba formül CH2O, molekül formülü ise C2H4O2'dir.
 2. (en)Molecular formula.
 3. (fr)Formule mol

molekül

 1. Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde.
 2. Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı.
 3. Bir bütünün en küçük parçası.
 4. Bk. özdecik
 5. Öğe ya da bileşikleri oluşturan ve onların tüm özgül niteliklerini gösteren en küçük birim özdek.
 6. Öğe ya da bileşikleri oluşturan ve onların tüm özgül niteliklerini gösteren en küçük birim özdek.
 7. Fr. Kim: Vasıflarını kaybetmemek şartıyla ayrılabilen herhangi bir maddenin en küçük cüz'ü, parçası.
 8. Kimyasal bağlarıyla bir arada tutulan bir grup atom.
 9. (en)Mol.
 10. (en)Molecule.

molekül ağırlığı

 1. Bk. özdecik ağırlığı
 2. Molekülü oluşturan tüm atomların ağırlıkları toplamını gösteren bağıl sayı. (Molekül kütlesi ya da molekül tartısı da denir.)
 3. Bir moleküldeki atomların ağırlıklarının toplamı.
 4. (en)Molecule.
 5. (en)Molecular weight.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

molekülmolekül ağırlığımolekül çarpışmasımolekül çekimimolekül grammolekül gram ağırlıkmolekül hacmimolekül içimolekül içi güçmolekül içi hidrojen bağımolekul içi kuvvetmolemole beanmole cricketmole eyedmole fractionformülü temizleformülün cümlecik kümesiformülün modeliformülün standart biçimiformülün yorumuformülformül alanıformül birimiformül bulmakformül gram
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın