molekül çarpışması ne demek?

 1. Bir tepkimenin olması ve devam etmesi için gerekli olan moleküller arası çarpışmalar.

molekül

 1. Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde.
 2. Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı.
 3. Bir bütünün en küçük parçası.
 4. Bk. özdecik
 5. Öğe ya da bileşikleri oluşturan ve onların tüm özgül niteliklerini gösteren en küçük birim özdek.
 6. Öğe ya da bileşikleri oluşturan ve onların tüm özgül niteliklerini gösteren en küçük birim özdek.
 7. Fr. Kim: Vasıflarını kaybetmemek şartıyla ayrılabilen herhangi bir maddenin en küçük cüz'ü, parçası.
 8. Kimyasal bağlarıyla bir arada tutulan bir grup atom.
 9. (en)Mol.
 10. (en)Molecule.

molekül ağırlığı

 1. Bk. özdecik ağırlığı
 2. Molekülü oluşturan tüm atomların ağırlıkları toplamını gösteren bağıl sayı. (Molekül kütlesi ya da molekül tartısı da denir.)
 3. Bir moleküldeki atomların ağırlıklarının toplamı.
 4. (en)Molecule.
 5. (en)Molecular weight.

çarpışma

 1. Öncülerin veya küçük birliklerin yaptıkları küçük savaşma
 2. Çarpışmak işi, müsademe, sadme.
 3. Özgür iki cismin yeterince yaklaşarak birbirlerini etkiledikleri süreç. Bu sırada, genellikle bir erke ve devinirlik alışverişi olur.
 4. Özgür iki cismin yeterince yaklaşarak birbirlerini etkiledikleri süreç. Bu sırada, genellikle bir erke ve devinirlik alışverişi olur.
 5. Devinim durumunda bulunan taneciklerin, aralarındaki kuvvetler yüzünden karşılıklı olarak devinimlerini değiştirmeleri.
 6. (en)Collision.
 7. (en)Foul.
 8. (en)Battle.
 9. (en)Combat.
 10. (en)Conflict.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

molekülmolekül ağırlığımolekül çekimimolekül formülümolekül grammolekül gram ağırlıkmolekül hacmimolekül içimolekül içi güçmolekül içi hidrojen bağımolekul içi kuvvetmolemole beanmole cricketmole eyedmole fractionçarpışmaçarpışma algılamasıçarpışma frekansıçarpışma iyonlaşmasıçarpışma kesidi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın