pi sayısı ne demek?

 1. Çember çevresinin uzunluğunun çapının uzunluğuna bölünmesi ile elde edilen sabit sayı (3,1416).
 2. (en)Number π.
 3. (fr)Nombre π

pi simgesi

 1. Çevrenin uzunluğunun çapına oranını π (pi) olarak ilk kez 1706 yılında W. Jones göstermiştir.

pi

 1. Yunan alfabesinin on altıncı harfi
 2. Mat
 3. Pi sayısı

sayı

 1. Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet.
 2. Gazete ve dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha.
 3. Bir spor karşılaşmasında karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini tespit eden nicelik.
 4. Basketbol oyununda topun sepete girmesiyle ulaşılan sonuç. Bu giriş, oyun sırasında olursa 2, serbest atıştan yapılmışsa 1 olarak kabul edilir. Oyun süresi içinde en çoksayı yapan takım yenmişsayılır.
 5. Topun, kurallara uygun bir vuruşla bütünü ile kale direkleri ve kale çizgisi arasında kalan alandan geçmesi durumu.
 6. (en)Digit.
 7. (en)Numerary.
 8. (en)Number.
 9. (en)Numeral.
 10. (en)Quantity.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

pi simgesipipi bağıpi bondpi jawpi molecular orbitalpi molekül orbitalipi molekül yörüngemsisipi piepi tabanpp adik sayıp amino benzoik asitp aminobenzoyik asitp cetvelisayısını allah bilirsayısızsayısız defasayısız kerelersayısızlıksayısalsayısal ağsayısal anahtarsayısal aygıtsayısal bağsayısayı adedisayı adısayı almadan biten elsayı ata
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın