pi simgesi ne demek?

  1. Çevrenin uzunluğunun çapına oranını π (pi) olarak ilk kez 1706 yılında W. Jones göstermiştir.

pi sayısı

  1. Çember çevresinin uzunluğunun çapının uzunluğuna bölünmesi ile elde edilen sabit sayı (3,1416).
  2. (en)Number π.
  3. (fr)Nombre π

pi bağı

  1. (en)Pi bond.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

pi sayısıpi bağıpi bondpi jawpi molecular orbitalpi molekül orbitalipipi molekül yörüngemsisipi piepi tabanpp adik sayıp amino benzoik asitp aminobenzoyik asitp cetvelisimgesi olmaksimgeselsimgesel adressimgesel bağsimgesel davranışsimgesel deyimsimgesimge adısimge başlığısimge boyutusimge çubuğusimsim mecidiyesim ü zersimasima kaydı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın