pi bond ne demek?

 1. Pi bağı

pi

 1. Yunan alfabesinin on altıncı harfi
 2. Mat
 3. Pi sayısı

pi bağı

 1. (en)Pi bond.

pi jaw

 1. Şiddetle uyarma

bond

 1. Tutturmak, yapıştırmak, bağlamak; örmek (duvar); antrepoya koymak
 2. Bağ irtibat, rabıta
 3. İp, zincir
 4. Fertleri bir grup halinde bir araya getiren ilişki
 5. Yapışıklık
 6. Yapıştırıcı madde
 7. Mukaveler bono, senet, tahvilat
 8. Gümrüğü ödenmemiş malların hükümette muhafaza edilme durumu
 9. Kefalet
 10. Örgü (duvar)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

pi bağıpi jawpi molecular orbitalpi molekül orbitalipi molekül yörüngemsisipipi piepi sayısıpi simgesipi tabanpp adik sayıp amino benzoik asitp aminobenzoyik asitp cetvelibondbond anglebond anticipation notesbond certificatebond coatbond creditorbond debtbond discountbond distancebond dividendbon appetitbon appetitebon motbon otubon ton
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın